logo

The Navsari District Chamber Of Commerce & Industry

Past President - Permanent Advisor

Sr. Name Mobile No.
1 Ashok R. Mehta 94268 81876
2 Premchand P. Lalwani 98251 57800
3 Bhuralal M. Shah 98251 25495
4 Jayvadan T. Khatri 98980 88866
5 Ramesh P. Hirani 98247 25200
6 Dhansukh N. Gandhi 98986 52100
7 Kiron R. Desai 98241 44605
8 Chandrakant P. Rana 94271 02847
9 Yogesh D. Thakkar 98241 51953
10 Dinesh K. Joshi 98251 16136
11 Omprakash G. Agrawal 93759 37693
12 Dhirubhai D. Bhadja 98240 53893
13 Basantkumar G. Boradia 98251 47851
14 Pankajsinh P. Thakor 94267 70155
15 Pradipbhai M. Jain 98251 45164
16 Jayantbhai (Devubhai) J. Mehta 9825146387