logo

The Navsari District Chamber Of Commerce & Industry

Committee List 2021-22

Committee Name Hodredar and Convener Co.Convener
Donation Committee President Shri Bharatbhai Sukhadia
(M) 98241 10289
Vice President Himansubhai Choksi
(M) 98251 41081
Co-Minister Harishbhai Manganani
(M) 98251 78612
Madhubhai U.Kathiria
(M) 98240 74135
Pradipbhai m. Jain
(M) 98251 45164

Omprakashbhai Agarwal
(M) 93759 37693
Pankaj Singh p. Thakor
(M) 94267 70155
Jayantibhai d. Kanani
(M) 98256 40497

Industry Industrial Business Tour, Seminar Co-Minister Ajitbhai Naik
(M) 98795 50453
Shivkumar R. Bhadoria
(M) 93742 35884

Anand D Naik
(M) 98980 53050

Agriculture Committee Honorary Minister Shankarbhai Patel
(M) 94295 33121
Vinodbhai G. Desai
(M) 94261 23593

Chandrasekhar P. Naik
(M) 98251 34234

Railway Committee Co-Minister Harishbhai Manganani
(M) 98251 78612
Santoshbhai H. Lotani
(M) 98256 92277

Sanjay C. Shah
(M) 98250 99031

Trade Fair Committee President Shri Bharatbhai Sukhadia
(M) 98241 10289
Keyur G. Vyas
(M) 98254 41963

Ramesh b. Erwadia
(M) 98790 66613

Security Magazine Committee Treasurer Sanjaybhai Gandhi
(M) 98241 49608
Sharad J. Maniyar
(M) 93779 60109

Suresh T. Patel
(M) 94274 60496

Telephone committee Vice President Ramesh b. Erwadia
(M) 98790 66613
M. S. Kulwal
Om Prakash K. Gupta
(M) 98251 27460

Electrical Board Renewal Committee Vice President Himansubhai Choksi
(M) 98251 41081
Dilip I. Dhael
(M) 94261 16400

Jagdish K. Modi
(M) 97256 44560

Constitution Committee President Shri Bharatbhai Sukhadia
(M) 98251 41081
Vinodbhai G. Desai
(M) 94261 23593

Sanjaybhai T. Gandhi
(M) 98241 49608

Accounts Committee, Income Tax, GST Treasurer Sanjaybhai Gandhi
(M) 98241 49608
Kalpesh b. Kapadia
(M) 98254 60245

Bhadreshbhai V. Soni
(M) 98252 83311

Legal Committee Co-Minister Ajitbhai Naik
(M) 98795 50453
Chandrasekhar p. Naik
(M) 98251 34234

Deepak G. Gupta
(M) 98253 83282

Software Committee, Infosone, Website Design, Digital Infrastructure Vice President Himansubhai Choksi
(M) 98251 41081
Hernish p. Naik
(M) 93773 09768

Hetal R. Desai
(M) 98241 44631

Traffic mitigation Co-Minister Harishbhai Manganani
(M) 98251 78612
Bharatbhai c. Gandhi
(M) 98250 61767

Harishbhai T. Parekh
(M) 94268 09990

Membership Committee Co-Minister Harishbhai Manganani
(M) 98251 78612
Arvind L. Mistry
(M) 98251 07509

Full executive